strona główna produkty kontakt

Strona główna

MCG jest firmą handlowo-usługową z siedzibą w Krakowie. Obsługujemy klientów z sektora przemysłu spożywczego na obszarze całej Polski, zapewniając dostawy zbóż oraz produktów ich przemiału. Zasadniczą częścią naszej działalności jest zaopatrywanie wytwórni makaronów w semolinę czyli kaszkę z pszenicy twardej Durum. Jesteśmy wyłącznym przedstawiceilem na Polskę młyna Julia Malom będącego znaczącym producentem semoliny. Naszym odbiorcom zapewniamy punktualne dostawy surowców zarówno pakowanych w worki, jak i dostarczanych luzem w mąkowozach. Gwarantujemy rzetelną współpracę. Każda nasza dostawa potwierdzana jest cetyfikatem jakości towaru.

Historia Julia Malom
Julia Malom (www.juliamalom.hu) jest niemiecko-węgierską firmą rodzinną. W latach 2004/2005 w centrum Węgier (Kunszállás, w pobliżu Kecskemét) zbudowano wydajną „fabrykę mąki” obsługującą węgierski oraz zagraniczny przemysł spożywczy. W najlepiej umiejscowionym logistycznie obszarze, przy autostradzie Budapest-Szeged, został zakupiony grunt, który przekształcono następnie na obszar przemysłowy o powierzchni 50km2. W styczniu 2005r. ruszyła budowa nowego młyna. Cała infrastruktura, jak ulice, urządzenie logistyki itd. musiały zostać od nowa wybudowane. Po wykończeniu budynku rozpoczęto montaż włoskich urządzeń produkcyjnych. Wszystkie urządzenia zostały zainstalowane w ciągu 6 miesięcy przez 20 fachowców. 10 listopada Julia Malom rozpoczęła produkcję.
Ponieważ popyt na produkty mączne bardzo szybko przekroczył podaż, właściciele zdecydowali się na wybudowanie w 2006 roku kolejnych zakładów produkcyjnych. Budowa rozpoczęła się już w kwietniu 2006 roku. Nowe urządzenia rozpoczęły produkcję w sierpniu 2006 roku.

Technologia produkcji
Julia Malom wykorzystuje dwa urządzenia produkcyjne do wytwarzania produktów z pszenicy miękkiej i twardej. Cała technologia produkcji w Julia Malom jest zorganizowana w taki sposób, aby wszystkie urządzenia mógł obsługiwać tylko jeden człowiek. Urządzenia te produkują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Łącznie Julia Malom zatrudnia 20-tu pracowników.
Julia Malom pracuje wg systemu ISO 9001:2000 oraz systemu HACCP, co potwierdzają certyfikaty na pszenicę miękką oraz pszenicę durum. Obydwa systemy gwarantują klientom zarówno wysoką jakość jak również bezpieczeństwo wytworzonych produktów.

Pszenica twarda Durum
Od wielu lat istnieje silna współpraca pomiędzy zarządem Julia Malom, Instytutem Badań Zboża w Szeged i wieloma zakładami agrarnymi na południu Węgier. Celem tej współpracy jest uzyskanie właściwej jakości upraw pszenicy twardej, czyli pszenicy Durum, z której produkowana jest semolina. Instytut Badań w Segedzie zajmuje się od ponad 25 lat rozwojem silnej (wydajnej) pszenicy twardej. W latach 90 udało się uzyskać gatunek BETADUR, który zarówno ze względu na jakość i wydajność, jak również stabilność ewoluował jako „zimowa pszenica durum” pierwszej klasy. W 2005 roku Julia Malom nabyła prawo wyłączności do skupu pszenicy rodzaju BETADUR. Tym samym około 60 nowoczesnych zakładów agrarnych nawiązało długotrwałe partnerskie kontakty z Julia Malom. Betadur uprawia się łącznie na powierzchni około 8.000ha co odpowiada w przybliżeniu 30.000ton zbiorów.
Bazując na produkcji z opisanego surowca podstawowego BETADUR Julia Malom zawarła stałe umowy zbytu semoliny z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Tymczasem współpraca rozwijała się tak pozytywnie, że w roku 2006 Julia Malom wybudowała nowy zakład do przemiału pszenicy twardej.